Oděvy EN ISO 14116 Nehořlavé Je zde 6 zboží

Tato mezinárodní norma specifikuje funkční požadavky na vlastnosti materiálů, materiální sestavy a ochranný oděv určené pro omezené šíření plamene, za účelem snížení možnosti hoření oděvu a tím i snížení rizika způsobeného samotnými materiály. Pro oděv jsou také stanoveny dodatečné požadavky. Ochranné oděvy sestavené z materiálů a sestav materiálů odpovídajících této mezinárodní normě jsou vhodné pro ochranu proti náhodnému styku s malými zápalnými plameny v podmínkách bez významného tepelného rizika.