Oděvy EN 14605 Chemický průmyslJe zde 9 zboží

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na ochranné oděvy proti chemikáliím pro omezené a opakované použití, a to pro: - ochranné oděvy typ 3 - k ochraně celého těla se spojením nepropustným proti postřiku mezi různými částmi oděvu; - ochranné oděvy typ 4 - k ochraně celého těla se spojením nepropustným proti postřiku ve formě spreje mezi různými částmi oděvu; - oděvní součásti typu PB [3] a PB[4] - k částečné ochraně určité části těla proti permeaci kapalných chemikálií. V této normě nejsou zahrnuty ochranné oděvní součásti proti chemikáliím pro částečnou ochranu, které poskytují pouze ochranu proti penetraci kapalných chemikálií. Tyto oděvní součásti jsou předmětem normy EN 13034 (oděv typu PB [6]). Pro ověření souladu s požadavky jsou laboratorní i praktické zkoušky buď popsány přímo v normě, nebo ve formě odkazů na příslušné normy.