Obchodní podmínky


Způsob objednání
Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Návod by Vám měl usnadnit první kroky v našem obchodě.
Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávání, máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši
e-mailovou adresu obchod(Zavináč)pracovniodevy-pros.cz
Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popřípadě zavolat na telefonní číslo nebo můžete využít ICQ obě čísla jsou uvedeny tamtéž. Rádi Vám odpovíme Vaše případné dotazy.

 

Dodací podmínky
Zboží zasíláme na dobírku přepravní službou PPL /proto je třeba Vaše tel.číslo , aby Vás mohli kontaktovat v nepřítomnosti/,nebo si ho můžete osobně vyzvednout během pracovní doby na naší adrese.
Pokud se stane,že některé zboží nebude skladem, určitě Vás budeme kontaktovat a to telefonicky,e-mailem nebo SMS.

 

Poštovné ČR
Ceny za poštovné jsou následující :
1.) Objednávka do 3000,-Kč  a do 30 kg - 120,-Kč
2.) Objednávka nad 3000,-Kč - dobírka zdarma

Poštovné SK
Cena za poštovné je následující :
1.)    1 -28 kg – 500,-Kč

Cena objednávky/dobírky/v českých korunách bude při předání přepočítána na eura aktuálním kurzem.
Balné účtujeme ve výši 0 Kč.

Zboží můžete vrátit do 14dnů,bez udání důvodu.

 

Záruka a vrácení peněz
1. Úvod
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu.
Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 6 měsíců.
 Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců u zboží spotřební povahy,  je možno stanovit záruku kratší než 24 měsíců ale vždy minimálně 6 měsíců.
Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, laskavě nás kontaktujte písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na mail graffishing@seznam.cz a naši zaměstnanci s vámi reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 2 dnů od převzetí  zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se
 nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

2. Místo uplatnění reklamace
Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje v reklamačním oddělení firmy provozovatele internetového serveru sportovni-rybolov.cz Je nutné doložit vadný výrobek s přesným popisem závady, kopii faktury a dodatek o potvrzení záruky na zboží popsané na faktuře, záruční list od výrobce.
 3. Způsob uplatnění reklamace
Reklamujete-li výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je VŽDY nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do servisu!!
V ostatních případech vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na adresu naší prodejny: Plumlovská 3614, Centrum ryb. potřeb,
 Prostějov, 79604.
Reklamované zboží zasílejte na naši adresu prostřednictvím České pošty - běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby(PPL, DPD a pod.). Pokud zašlete reklamaci dobírkou nebude tato zásilka přijata! Doporučujeme zboží pojistit a dobře zabalit,
 případné poškození či ztrátu při přepravě byste museli s poštou či zásilkovou službou řešit vy jako odesilatelé zásilky a zboží by nebylo přijato do reklamace!
4. Pro uplatnění reklamace je třeba:
1. doložit doklad o nákupu zboží (kopii faktury).
2. Dodatek o potvrzení záruky na zboží popsané na faktuře, záruční list od výrobce
3. Vyhovující obal (pokud možno originální). Křehké zboží je nutné zabalit a označit jako křehké.
4. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje).
5. Záruční oprava:
Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší. Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku,čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací. Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží
 do reklamace nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování.
  Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne,kdy reklamované zboží od vás obdržíme - ať už osobně nebo poštovním balíkem). Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat).
Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru zákazníkem, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle firmy od zákazníka. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované neoprávněné
reklamace bude účtován poplatek 300 Kč za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady! Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně vám budou  na váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení  (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

Placená oprava:
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude zákazník obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné.
Cena samotné opravy bude zákazníkovi sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné.
4. Vrácení zboží
Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené,nefunkční a použité.

Podmínky pro vrácení peněz:
1. zboží musí být kompletní, nepoškozené, nepoužité a nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, schopné dalšího prodeje, nesmí být potvrzený záruční list
2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo speciálně pro jeho osobu (např. elektronické licence na software vystavená přímo na zákazníka), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
3. odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
4. ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží které chcete vrátit
5. vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za vámi zaplacené zpětné poštovné.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
5. Závěrečné ustanovení
Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2009 a platí na území České republiky.
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních dat

Váš souhlas
Osobní údaje našich zákazníků  nesdělujeme třetím stranám. Informace jako je jméno ,adresa a tel.spojení jsou pro nás důležité pro vaší identifikaci jako kupujícího.Používáme je pouze k zaúčtování plateb,dodání zboží a ke komunikaci s Vámi. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu.